Om bolaget

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Aktieinformation

 • Aktienamn OptiFreeze
 • Kortnamn OPTI
 • Antal aktier 9 877 264
 • ISIN-kod SE0005881786
 • OrderBook ID 4126
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) OPTIFREEZE/SH
 • Likviditetsgarant Sedermera Fondkommission
 • Kvotvärde 0.09
 • Handelsstart 2014-06-19
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Arc Aroma Pure AB 2017-12-31 15,38 15,38
Avanza Pension 2017-12-31 6,47 6,47
Petr Dejmek 2017-12-31 4,96 4,96
Federico Gómez Galindo 2017-12-31 3,77 3,77
Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak 2017-12-31 3,73 3,73
Nordnet Pensionsförsäkring 2017-12-31 2,66 2,66
Isa Bedir 2017-12-31 1,72 1,72
Gunvald Berger 2017-12-31 1,69 1,69
J.O. Möllerström Brothers Operation AB 2017-12-31 1,17 1,17
Ingegerd Sjöholm 2017-12-31 1,07 1,07

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.