Kurser för AlphaHelix (ALPH)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Mer från bolaget

Om bolaget

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

 • VD Mattias Molin
 • Styrelseordförande Mikael Havsjö

Aktieinformation

 • Aktienamn AlphaHelix
 • Kortnamn ALPH
 • Antal aktier 52 832 418
 • ISIN-kod SE0000885501
 • OrderBook ID 40YX
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) ALPHAMOLEC/SH
 • Kvotvärde 0.0108 kr
 • Handelsstart 2006-09-15
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

 • Adress Västra Finnbodavägen 2
  131 30 Nacka
 • Telefon 08-62 67 600
 • Webbadress