Kurser för Eurocine Vaccines (EUCI)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Om bolaget

Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.

 • VD Hans Arwidsson
 • Styrelseordförande Michael Wolff Jensen

Aktieinformation

 • Aktienamn Eurocine Vaccines
 • Kortnamn EUCI
 • Antal aktier 67 474 109
 • ISIN-kod SE0001839069
 • OrderBook ID 4102
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) EUROCINE/SH
 • Kvotvärde 0.11 kr
 • Handelsstart 2006-12-12
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

 • Adress Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2
  171 65 SOLNA
 • Telefon 070-634 0171
 • Webbadress