Kurser för Orezone (ORE)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Om bolaget

"Orezone AB är ett renodlat prospekteringsbolag med syfte att påvisa och kvantifiera mineraltillgångar inom ett antal områden i Sverige för vilka Bolaget anskaffat undersökningstillstånd."

 • VD Martin Liljestrand
 • Styrelseordförande Claes Lindqvist

Aktieinformation

 • Aktienamn Orezone
 • Kortnamn ORE
 • Antal aktier 178 787 208
 • ISIN-kod SE0006452546
 • OrderBook ID 4130
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) OREZONE/SH
 • Kvotvärde 0.02 kr
 • Handelsstart 2015-06-22
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

 • Adress Södra Allégatan 13
  413 01 GÖTEBORG
 • Telefon 031-13 11 90
 • Webbadress