Noteringar

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2008-04-07 – 2008-05-09 2008-06-18 Senzime AB Nyemission och listning Bolagsinformation Värdepappersinformation Sammanfattning Inbjudan och teckningssedel
2008-04-01 – 2008-06-12 2008-08-11 Community Entertainment Svenska AB Nyemission och listning Anmälningssedel Memorandum
2008-03-31 – 2008-05-23 2008-06-26 H1 Communication AB Nyemission och listning Memorandum Tilläggsmemorandum Inbjudan Anmälningsedel