ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: SensoDetect AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-04-11 Årsredovisning SensoDetect 2017 Årsredovisning SensoDetect 2017
2017-04-28 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2017-04-28 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2017-04-28 Revisionsberättelse 2015 Revisionsberättelse 2015
2016-06-27 Memorandum 2016 Memorandum 2016
2016-06-27 Anmälningssedel 2016 Anmälningssedel 2016
2015-09-24 Teaser 2015 Teaser 2015
2015-09-24 Anmälningssedel utan företräde Anmälningssedel utan företräde
2015-09-23 Memorandum 2015 Memorandum 2015
2015-06-04 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2015-06-04 Revisionsberättelse 2014 Revisionsberättelse 2014
2015-01-22 Teckningssedel 2015 Teckningssedel 2015
2015-01-22 Teaser 2015 Teaser 2015
2015-01-22 Memorandum 2015 Memorandum 2015
2015-01-07 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013
2013-05-27 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012
2013-03-28 VD-intervju 2013 VD-intervju 2013
2013-03-27 Teckningssedel 2013 Teckningssedel 2013
2013-03-25 Teaser 2013 Teaser 2013
2013-03-25 Memorandum 2013 Memorandum 2013
2012-02-15 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011
2011-05-06 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010
2011-02-08 Tilläggsprospekt 2011 Tilläggsprospekt 2011
2011-02-02 Teaser 2011 Teaser 2011
2011-01-24 Prospekt 2011 Prospekt 2011
2010-05-17 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009
2009-10-05 Emissionsmemorandum Emissionsmemorandum