Om bolaget

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Aktieinformation

  • Aktienamn SensoDetect
  • Kortnamn SDET
  • Antal aktier 23 705 026
  • ISIN-kod SE0003037456
  • OrderBook ID 410S
  • CFI (ISO 10962) ESNUFR
  • FISN (ISO 18774) SENSODETEC/SH
  • Kvotvärde 0.17 kr
  • Handelsstart 2009-11-24
  • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägarna i aktieboken

(Från Euroclear) - PER 2017-09-30 **

Namn Kapital % Röster %
Avanza Pension 11,05 11,05
Nordnet Pensionsförsäkring 9,66 9,66
Recall Capital Nordic AB 3,61 3,61
Lars Gunnarsson 3,2 3,2
Jan A Johansson 2,06 2,06
Leif Smeby 1,85 1,85
Inger Holmgren 1,8 1,8
Sören Nielzén 1,61 1,61
Anders Gustavsson 1,53 1,53
Karl Vilhelm Gustaf Lundin 1,35 1,35

** Uppdateras kvartalsvis