Om bolaget

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Aktieinformation

  • Aktienamn SensoDetect
  • Kortnamn SDET
  • Antal aktier 23 705 026
  • ISIN-kod SE0003037456
  • OrderBook ID 410S
  • CFI (ISO 10962) ESNUFR
  • FISN (ISO 18774) SENSODETEC/SH
  • Kvotvärde 0.17
  • Handelsstart 2009-11-24
  • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
UCCU 2018-03-16 23,48 23,48
Avanza Pension 2017-12-31 8,77 8,77
Nordnet Pensionsförsäkring 2017-12-31 7,69 7,69
Recall Capital Nordic AB 2017-12-31 5,15 5,15
Lars Gunnarsson 2017-12-31 2,29 2,29
Jan A Johansson 2017-12-31 1,47 1,47
Karl Vilhelm Gustaf Lundin 2017-12-31 1,44 1,44
Leif Smeby 2017-12-31 1,33 1,33
Inger Holmgren 2017-12-31 1,29 1,29
Per-Ola Rosenqvist 2018-03-20 1,21 1,21

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.