Om bolaget

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Aktieinformation

 • Aktienamn SensoDetect
 • Kortnamn SDET
 • Antal aktier 30 977 753
 • ISIN-kod SE0003037456
 • OrderBook ID 410S
 • CFI (ISO 10962) ESNUFR
 • FISN (ISO 18774) SENSODETEC/SH
 • Kvotvärde 0.17
 • Handelsstart 2009-11-24
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
UCCU 2018-03-16 23,48 23,48
Avanza Pension 2018-06-30 13,16 13,16
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-06-30 11,17 11,17
Thomas Erik Frithiof Holmgren 2018-06-30 4,46 4,46
Karl Vilhelm Gustaf Lundin 2018-06-30 3,25 3,25
Lars Gunnarsson 2018-06-30 2,97 2,97
Recall Capital Nordic AB 2018-06-30 2,69 2,69
Inger Holmgren 2018-06-30 1,74 1,74
Johan Granath 2018-06-30 1,62 1,62
Johan Möllerström 2018-06-30 1,53 1,53

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.