Handeln fungerar som vanligt men vi kan för tillfället inte visa uppdaterad kursdata.

Om bolaget

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

 • Organisationsnummer 556529-7057
 • Bolagsordning Bolagsordning Oden 2014-04-29.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Harri Porttila
 • Styrelseordförande Magnus Wik
 • Styrelse Ilpo Porttila Lauri Heikki Vakkuri Magnus Wik Bengt Ågren
 • LEI 254900A6E9CTNHCRHR03

Aktieinformation

 • Aktienamn Oden Control
 • Kortnamn ODEN
 • Antal aktier 6 054 494
 • ISIN-kod SE0003623560
 • OrderBook ID 92066
 • CFI (ISO 10962) ESXXXX
 • FISN (ISO 18774) ODEN/AKT
 • Kvotvärde 0,25 kr
 • Handelsstart 2013-02-14
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägarna i aktieboken

(Från Euroclear) - PER 2017-09-30 **

Namn Kapital % Röster %
Ilpo Porttila med närstående 36,03 36,03
Magnus Wik 6,92 6,92
Bengt Ågren 6,63 6,63
Gunilla Roos 5,95 5,95
Svenska Handelsbanken AB for PB 3,13 3,13
Jan Zetterman 1,79 1,79
Halmby Gård AB 1,78 1,78
Lars Christmansson 1,59 1,59
Jonas Elwe 1,42 1,42
Anders Olof Elander 1,25 1,25

** Uppdateras kvartalsvis