Om bolaget

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

 • Noteringsdatum 2013-02-14
 • Organisationsnummer 556529-7057
 • Bolagsordning BOLAGSORDNING - Oden Control AB_.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Harri Porttila
 • Styrelseordförande Magnus Wik
 • Styrelse Ilpo Porttila Lauri Heikki Vakkuri Magnus Wik Bengt Ågren
 • LEI 254900A6E9CTNHCRHR03

Aktieinformation

 • Aktienamn Oden Control
 • Kortnamn ODEN
 • Antal aktier 12 920 494
 • ISIN-kod SE0003623560
 • OrderBook ID 40YM
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) ODENCONTRO/SH
 • Kvotvärde 0.25
 • Handelsstart 2013-02-14
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägarna i aktieboken

(Från Holdings) - PER 2018-01-26 **

Namn Kapital % Röster %
Ilpo Porttila med närstående 29,5 29,5
Katja Porttila 27,02 27,02
Jani Porttila 13,51 13,51
Magnus Wik 3,24 3,24
Bengt Ågren 3,11 3,11
Gunilla Roos 2,86 2,86
Svenska Handelsbanken AB for PB 1,46 1,46
Jan Zetterman 0,84 0,84
Lars Christmansson 0,75 0,75
Hallstaviks Spelbutik Aktiebolag 0,7 0,7

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.