Om bolaget

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

 • Noteringsdatum 2013-02-13
 • Organisationsnummer 556529-7057
 • Bolagsordning BOLAGSORDNING - Oden Control AB_.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Harri Porttila
 • Styrelseordförande Magnus Wik
 • Styrelse Ilpo Porttila Lauri Heikki Vakkuri Magnus Wik Bengt Ågren Sami Teppola
 • LEI 254900A6E9CTNHCRHR03

Aktieinformation

 • Aktienamn Oden Control
 • Kortnamn ODEN
 • Antal aktier 12 920 494
 • ISIN-kod SE0003623560
 • OrderBook ID 40YM
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) ODENCONTRO/SH
 • Kvotvärde 0.25
 • Handelsstart 2013-02-14
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Katja Porttila 2018-09-30 27,02 27,02
Ilpo Porttila 2018-09-30 23,12 23,12
Jani Porttila 2018-09-30 13,51 13,51
Invectus 2018-09-30 5,99 5,99
Magnus Wik 2018-09-30 3,24 3,24
Bengt Ågren 2018-09-30 3,11 3,11
Gunilla Roos 2018-09-30 2,86 2,86
Teikki Oy 2018-09-30 2,21 2,21
Mattias Wall 2018-09-30 1,47 1,47
Jan Zetterman 2018-09-30 0,84 0,84

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.