Om bolaget

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Aktieinformation

 • Aktienamn OptiFreeze
 • Kortnamn OPTI
 • Antal aktier 9 877 264
 • ISIN-kod SE0005881786
 • OrderBook ID 4126
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) OPTIFREEZE/SH
 • Likviditetsgarant Sedermera Fondkommission
 • Kvotvärde 0.09
 • Handelsstart 2014-06-19
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Arc Aroma Pure AB 2018-03-31 15,27 15,27
Avanza Pension 2018-03-31 6,41 6,41
Petr Dejmek 2018-03-31 5,14 5,14
Federico Gómez Galindo 2018-03-31 3,75 3,75
Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak 2018-03-31 3,73 3,73
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 2,63 2,63
Gunvald Berger 2018-03-31 1,68 1,68
Isa Bedir 2018-03-31 1,48 1,48
J.O. Möllerström Brothers Operation AB 2018-03-31 1,16 1,16
Ingegerd Sjöholm 2018-03-31 1,03 1,03

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.