Om bolaget

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar

 • Noteringsdatum 2015-06-30
 • Organisationsnummer 556642-1011
 • Bolagsordning Bolagsordning SpectraCure 2015-04-23.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD Masoud Khayyami
 • Styrelseordförande Ingemar Kihlström
 • Styrelse Stefan Andersson Engels Masoud Khayyami Ingemar Kihlström Katarina Svanberg Sune Svanberg Hans Bornefalk
 • LEI 549300U3BMSZ5VGYC283

Aktieinformation

 • Aktienamn SpectraCure
 • Kortnamn SPEC
 • Antal aktier 69 837 057
 • ISIN-kod SE0007158118
 • OrderBook ID 4138
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) SPECTRACUR/SH
 • Kvotvärde 0.1
 • Handelsstart 2015-06-29
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Bolagets övriga instrument

Namn ISIN

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Masoud Khayyami 2018-07-19 16,57 16,57
Jens Nilsen 2018-06-30 5,37 5,37
Avanza Pension 2018-06-30 5,09 5,09
Jan Karlsson 2018-06-30 2,2 2,2
Swedbank Försäkring 2018-06-30 1,6 1,6
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-06-30 1,41 1,41
Handelsbanken Liv Försäkring AB 2018-06-30 1,08 1,08
Yngve Roland Karlsson 2018-06-30 0,92 0,92
Holding AB Knut Hansson 2018-06-30 0,88 0,88
Ali Baalbaki 2018-06-30 0,73 0,73

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.