Om bolaget

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar

 • Noteringsdatum 2015-07-01
 • Organisationsnummer 556642-1011
 • Bolagsordning Bolagsordning SpectraCure 2015-04-23.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD Masoud Khayyami
 • Styrelseordförande Ingemar Kihlström
 • Styrelse Stefan Andersson Engels Masoud Khayyami Ingemar Kihlström Katarina Svanberg Sune Svanberg Hans Bornefalk
 • LEI 549300U3BMSZ5VGYC283

Aktieinformation

 • Aktienamn SpectraCure
 • Kortnamn SPEC
 • Antal aktier 69 837 057
 • ISIN-kod SE0007158118
 • OrderBook ID 4138
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) SPECTRACUR/SH
 • Kvotvärde 0.1
 • Handelsstart 2015-06-29
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Bolagets övriga instrument

Namn ISIN

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Masoud Khayyami 2018-04-13 16,47 16,47
Jens Nilsen 2018-03-31 5,37 5,37
Avanza Pension 2018-03-31 4,9 4,9
Swedbank Försäkring 2018-03-31 2,39 2,39
Jan Karlsson 2018-03-31 2,23 2,23
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 1,17 1,17
Handelsbanken Liv Försäkring AB 2018-03-31 0,93 0,93
Yngve Roland Karlsson 2018-03-31 0,92 0,92
Holding AB Knut Hansson 2018-03-31 0,88 0,88
Ali Baalbaki 2018-03-31 0,79 0,79

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.