Om bolaget

"PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster."

 • Noteringsdatum 2015-11-02
 • Organisationsnummer 556956-9246
 • Bolagsordning Bolagsordning 150625.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD Erik Ekbo
 • Styrelseordförande Claes Holmberg
 • Styrelse Claes Holmberg Lena Kajland-Wilén Jan Pilebjer Anna-Carin Olin Roy Jonebrant
 • LEI 5493000H96U6ILH5V269

Aktieinformation

 • Aktienamn PExA B
 • Kortnamn PEXA B
 • Antal aktier 9 225 800
 • ISIN-kod SE0007412374
 • OrderBook ID 413B
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) PEXA/SH B
 • Kvotvärde 0.125
 • Handelsstart 2015-11-02
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Anna-Carin Olin 2018-03-31 16,63 34,23
Jan Emander 2018-03-31 7,15 5,03
GU Ventures 2018-03-31 6,57 10
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 6,39 4,5
Ola Hermansson 2018-03-31 6 5,99
Avanza Pension 2018-03-31 5,14 3,62
Evert Ljungström 2018-03-31 3,25 2,28
Erik Svante Höjer 2018-03-31 1,72 1,21
Ann Almstrand 2018-03-31 1,45 1,02
Juhani Säteri 2018-03-31 1,32 0,93

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.