Om bolaget

"PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster."

 • Noteringsdatum 2015-11-02
 • Organisationsnummer 556956-9246
 • Bolagsordning Bolagsordning 150625.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD Erik Ekbo
 • Styrelseordförande Claes Holmberg
 • Styrelse Claes Holmberg Lena Kajland Wile´n Bertil G Larsson Ann-Carin Olin Anders Ullman Klementina Österberg
 • LEI 5493000H96U6ILH5V269

Aktieinformation

 • Aktienamn PExA B
 • Kortnamn PEXA B
 • Antal aktier 9 225 800
 • ISIN-kod SE0007412374
 • OrderBook ID 413B
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) PEXA/SH B
 • Kvotvärde 0.125
 • Handelsstart 2015-11-02
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägarna i aktieboken

(Från Holdings) - PER 2017-12-31 **

Namn Kapital % Röster %
Anna-Carin Olin 16,63 34,23
Jan Emander 7,15 5,03
GU Ventures 6,57 10
Nordnet Pensionsförsäkring 6,4 4,5
Ola Hermansson 6 5,99
Avanza Pension 4,91 3,45
Evert Ljungström 3,25 2,28
Erik Svante Höjer 1,72 1,21
Ann Almstrand 1,45 1,02
Claes Holmberg 1,32 0,93

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.