Om bolaget

"PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster."

  • Noteringsdatum 2015-11-01
  • Organisationsnummer 556956-9246
  • Bolagsordning Bolagsordning 150625.pdf
  • Bolagspresentation Company Presentation (video)
  • VD Erik Ekbo
  • Styrelseordförande Claes Holmberg
  • Styrelse Claes Holmberg Lena Kajland-Wilén Jan Pilebjer Anna-Carin Olin Roy Jonebrant
  • LEI 5493000H96U6ILH5V269

Aktieinformation

  • Aktienamn PExA B
  • Kortnamn PEXA B
  • Antal aktier 9 225 800
  • ISIN-kod SE0007412374
  • OrderBook ID 413B
  • CFI (ISO 10962) ESVUFR
  • FISN (ISO 18774) PEXA/SH B
  • Kvotvärde 0.125
  • Handelsstart 2015-11-02
  • Typ Aktie
  • Valuta SEK

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Anna-Carin Olin 2018-06-30 16,63 34,23
Jan Emander 2018-06-30 7,15 5,03
GU Ventures 2018-06-30 6,57 10
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-06-30 6,44 4,53
Ola Hermansson 2018-06-30 6 5,99
Avanza Pension 2018-06-30 5,2 3,66
Evert Ljungström 2018-06-30 3,25 2,28
Erik Svante Höjer 2018-06-30 1,72 1,21
Ann Almstrand 2018-06-30 1,45 1,02
Juhani Säteri 2018-06-30 1,4 0,98

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.