Om bolaget

"Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag."

 • Noteringsdatum 2016-06-15
 • Organisationsnummer 556885-1280
 • Bolagsordning Redwood Pharma 30.3.2016.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD Martin Vidaeus
 • Styrelseordförande Gunnar Mattsson
 • Styrelse Hans Ageland Ingrid Atteryd-Heiman Bengt Furberg Gunnar Mattsson Martin Vidaeus
 • LEI 254900I6BC77A0F8I833

Aktieinformation

 • Aktienamn Redwood Pharma
 • Kortnamn REDW
 • Antal aktier 8 825 327
 • ISIN-kod SE0008294789
 • OrderBook ID 4142
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) REDWOODPHA/SH
 • Kvotvärde 0.2 kr
 • Handelsstart 2016-06-15
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägarna i aktieboken

(Från Euroclear) - PER 2017-09-30 **

Namn Kapital % Röster %
Martin Vidaeus 14,97 14,97
Avanza Pension 7,39 7,39
Nordnet Pensionsförsäkring 5,38 5,38
Hans Gunnar Ageland 4,83 4,83
Jan Christer Petersen 3,18 3,18
Joel Henriksson 2,71 2,71
Ramiz El Tai 1,89 1,89
Steven Kvelland 1,66 1,66
Nordnet Livsforsikring AS 1,07 1,07
Dividend Sweden AB 1,06 1,06

** Uppdateras kvartalsvis