Om bolaget

"Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag."

 • Noteringsdatum 2016-06-14
 • Organisationsnummer 556885-1280
 • Bolagsordning Redwood Pharma 30.3.2016.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD Martin Vidaeus
 • Styrelseordförande Gunnar Mattsson
 • Styrelse Hans Ageland Ingrid Atteryd-Heiman Bengt Furberg Gunnar Mattsson Martin Vidaeus Mats Lidgard
 • LEI 254900I6BC77A0F8I833

Aktieinformation

 • Aktienamn Redwood Pharma
 • Kortnamn REDW
 • Antal aktier 12 199 358
 • ISIN-kod SE0008294789
 • OrderBook ID 4142
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) REDWOODPHA/SH
 • Kvotvärde 0.2
 • Handelsstart 2016-06-15
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Bolagets övriga instrument

Namn ISIN
Redwood Pharma BTA SE0011088624

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Martin Vidaeus 2018-06-30 10,18 10,18
Avanza Pension 2018-06-30 7,7 7,7
Capa Vision Ltd 2018-06-30 4,19 4,19
Jan Christer Petersen 2018-06-30 3,64 3,64
Hans Gunnar Ageland 2018-06-30 3,4 3,4
Joel Henriksson 2018-06-30 3,06 3,06
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-06-30 1,37 1,37
Glenn Heikki 2018-06-30 1,22 1,22
Antoni Matacz 2018-06-30 0,83 0,83
Ludvig Johansson 2018-06-30 0,82 0,82

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.