Nyckeltal för Novus Group International AB

2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30
Antal månader som rapporten avser Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån
Totala intäkter (Mkr) 13,88 11,00 14,55 6,70 15,67 14,91 16,25
Rörelseresultat (Mkr) 1,90 0,52 2,05 -1,00 2,56 2,19 0,83
Resultat före skatt (Mkr) 1,91 0,51 2,05 -1,00 2,56 2,19 0,83
Nettoresultat (Mkr) 1,49 0,40 1,60 -1,00 2,22 1,70 0,65
Vinst per aktie(kr) 0,18 0,04 0,15 -0,1 0,19 0,16 0,06
Utdelning/aktie kronor (kr) 0,15
Eget kapital (Mkr) 9,60 10,53 11,19
Anläggningstillgångar (Mkr) 4,09 4,12 4,17
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 19,73 15,05 24,49
Summa tillgångar (Mkr) 23,82 19,16 28,66
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder (Mkr) 14,22 8,64 17,48
Antal aktier (st) 10 372 250 10 372 250 10 372 250 10 372 250 10 372 250 10 372 250 10 372 250