Nyckeltal för SensoDetect AB

2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30
Antal månader som rapporten avser Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,03 0,01 0,06 0,00 0,01 0,08 0,10
Rörelseresultat (Mkr) -2,57 -1,47 -1,56 -1,70 -3,61 -2,15 -2,15
Resultat före skatt (Mkr) -2,62 -1,52 -1,61 -2,00 3,66 -2,19 -2,23
Nettoresultat (Mkr) -2,62 -1,52 -1,61 -2,00 3,66 -2,19 -2,23
Vinst per aktie(kr) -0,15 -0,08 -0,09 -0,09 -0,15 -0,09 -0,07
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 4,69 3,17 6,64 4,65 3,09 8,57 6,34
Anläggningstillgångar (Mkr) 5,17 5,00 4,91 4,90 4,57 4,72 4,47
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 5,09 3,00 6,10 4,49 4,36 10,15 7,37
Summa tillgångar (Mkr) 10,26 7,99 11,02 9,39 8,93 14,88 11,84
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 3,60 3,60 3,60 3,60 2,60 3,60 3,50
Kortfristiga skulder (Mkr) 1,97 1,22 0,78 1,14 3,35 2,70 2,00
Antal aktier (st) 17 920 526 17 920 526 17 920 526 22 170 526 23 705 026 30 977 754 30 977 753