Nyckeltal för Acrinova AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 11,26 15,77 18,85 23,83 21,10 20,08 21,59
Rörelseresultat (Mkr) 0,62 10,10 12,39 17,30 14,30 15,11 14,52
Resultat före skatt (Mkr) 3,58 -14,92 2,22 4,71 37,40 13,89 7,54
Nettoresultat (Mkr) 3,27 -11,19 1,81 4,22 29,00 10,74 6,03
Vinst per aktie(kr) 0,81 -2,6 0,4 0,93 6,33 2,33 1,29
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 150,03 183,45 191,70 194,88 225,62 235,92 245,17
Anläggningstillgångar (Mkr) 182,39 348,30 369,21 362,00 378,31 437,78 464,20
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 31,32 36,03 32,31 35,11 59,61 32,58 20,03
Summa tillgångar (Mkr) 213,71 384,33 401,51 397,10 437,92 470,36 484,22
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 52,63 177,82 191,31 180,71 189,70 205,73 216,49
Kortfristiga skulder (Mkr) 11,05 23,06 18,51 21,51 22,60 28,71 22,57
Antal aktier (st) 4 152 396 4 460 088 4 518 826 4 557 288 4 584 788 4 630 942 4 676 942