Nyckeltal för Double Bond Pharmaceutical International AB

2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
Rörelseresultat (Mkr) -1,59 -2,28 -2,50 -2,01 -3,09 -3,66 -2,90
Resultat före skatt (Mkr) -1,60 -2,29 -2,50 -2,01 -3,10 -3,66 -2,90
Nettoresultat (Mkr) -1,60 -2,29 -2,50 -2,01 -3,10 -3,66 -2,90
Vinst per aktie(kr) -0,12 -0,19 -0,15 -0,12 -0,18 -0,2 -0,16
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 3,50 1,22 8,05 8,05 4,95 3,78 0,90
Anläggningstillgångar (Mkr) 0,72 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,51
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 3,92 1,81 8,76 8,88 5,89 5,12 4,00
Summa tillgångar (Mkr) 4,65 2,49 9,42 9,50 6,47 5,66 4,51
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,43 0,22 0,22 0,21 0,23 0,21 2,06
Kortfristiga skulder (Mkr) 0,71 1,06 1,14 1,24 1,29 1,67 1,55
Antal aktier (st) 12 452 000 12 452 000 16 602 666 16 602 666 17 043 655 17 543 655 17 543 655