Nyckeltal för QuickCool AB

2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30
Antal månader som rapporten avser Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån
Totala intäkter (Mkr) 3,64 2,43 3,20 1,60 1,62 2,42 3,42
Rörelseresultat (Mkr) -2,01 -0,86 -0,88 -1,10 -2,24 -2,45 -2,46
Resultat före skatt (Mkr) -2,01 -0,86 -0,88 -1,10 -2,24 -2,49 -2,46
Nettoresultat (Mkr) -2,01 -0,86 -0,88 -1,10 -2,24 -2,49 -2,46
Vinst per aktie(kr) -0,25 -0,11 -0,11 -0,13 -0,12 -0,14 -0,13
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 22,80 21,94 21,06 20,00 32,22 29,73 27,23
Anläggningstillgångar (Mkr) 16,48 18,97 22,36 24,01 25,73 28,44 31,92
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 11,69 5,12 1,32 0,68 9,73 3,96 1,24
Summa tillgångar (Mkr) 28,17 24,10 23,69 24,69 35,46 32,41 33,16
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Kortfristiga skulder (Mkr) 5,36 2,16 2,63 4,25 3,24 2,68 3,93
Antal aktier (st) 7 970 000 7 970 000 7 970 000 7 970 000 18 345 133 18 345 133 18 370 414