Nyckeltal för Redwood Pharma AB

2016-06-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2018-03-31 2018-06-30
Antal månader som rapporten avser Q2 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q1 3mån Q2 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00
Rörelseresultat (Mkr) -2,33 -2,88 -3,70 -5,09 -5,20 -1,54 -5,62
Resultat före skatt (Mkr) -2,33 -2,88 -3,70 -5,09 -5,20 -1,54 -5,62
Nettoresultat (Mkr) -2,33 -2,88 -3,70 -5,09 -5,20 -1,54 -5,62
Vinst per aktie(kr) -0,74 -0,65 -0,16 -0,56
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 16,66 11,71 8,01 10,98 5,81 6,41 15,71
Anläggningstillgångar (Mkr) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 5,98 5,98
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 16,58 12,92 10,45 15,64 10,92 2,95 13,23
Summa tillgångar (Mkr) 17,43 13,78 11,31 16,50 11,77 8,93 19,21
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder (Mkr) 0,78 2,06 3,30 5,51 5,96 2,52 3,50
Antal aktier (st) 4 998 833 4 998 833 4 998 833 4 998 833 7 946 548 9 350 327 11 687 908