Nyckeltal för Redwood Pharma AB

2016-03-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3mån Q2 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
Rörelseresultat (Mkr) 0,00 -2,33 -2,88 -3,70 -5,09 -5,20
0,00 -2,33 -2,88 -3,70 -5,09 -5,20
Nettoresultat (Mkr) 0,00 -2,33 -2,88 -3,70 -5,09 -5,20
Vinst per aktie (kr) -0,74 -0,65
Eget kapital (Mkr) 5,66 16,66 11,71 8,01 10,98 5,81
Anläggningstillgångar (Mkr) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Immateriella anläggningstillgå (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 4,89 16,58 12,92 10,45 15,64 10,92
Summa tillgångar (Mkr) 5,74 17,43 13,78 11,31 16,50 11,77
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder (Mkr) 0,08 0,78 2,06 3,30 5,51 5,96
Antal aktier (st) 4 998 833 4 998 833 4 998 833 4 998 833 7 946 548