Nyckeltal för OmniCar Holding AB

2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 4,55 3,30 3,53 2,91
Rörelseresultat (Mkr) 0,32 -1,10 -3,18 -5,18
Resultat före skatt (Mkr) 0,28 -1,10 -3,24 -4952,00
Nettoresultat (Mkr) 0,14 -1,00 -2,94 -4,95
Vinst per aktie(kr) 0,01 -0,08 -0,23 -0,34
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 20,30 18,84 46,30 41,82
Anläggningstillgångar (Mkr) 4,78 7,54 10,58 13,03
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) 4,74 7,50 10,52 12,67
Omsättningstillgångar (Mkr) 18,92 14,02 39,31 32,66
Summa tillgångar (Mkr) 23,70 21,57 49,89 45,69
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,46 0,30 0,00 0,00
Kortfristiga skulder (Mkr) 2,95 2,43 3,59 3,88
Antal aktier (st) 9 895 710 12 495 710 14 495 710 14 495 710