Kurser för European Institute of Science B (EURI B)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Investerardagen 28 Augusti - Euris

Kommande rapporter

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för våra kunder och förbättrad vårdkvalitet för våra kunders patienter. Våra produkter baseras på olika teknologiplattformer som kan expanderas till ett stort antal nya patientnära applikationer. Bolaget är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag geografiskt belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park. Bolaget exploaterar kommersiellt medicinteknisk- samt bioteknisk forskning genom konsultverksamhet samt förvärv och avyttring av hela eller delar av högteknologiska företag och immateriella rättigheter.

 • VD Dario Kriz
 • Styrelseordförande Lars-Olof Hansson

Aktieinformation

 • Aktienamn European Institute of Science B
 • Kortnamn EURI B
 • Antal aktier 13 855 000
 • ISIN-kod SE0000488744
 • OrderBook ID 410M
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) EUROPEANIN/SH B
 • Kvotvärde 0.04 kr
 • Handelsstart 2009-02-18
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

Kontaktinformation