Kurser för Emotra (EMOT)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Kommande rapporter

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

 • VD Claes Holmberg
 • Styrelseordförande Margit Ferm

Aktieinformation

 • Aktienamn Emotra
 • Kortnamn EMOT
 • Antal aktier 13 702 259
 • ISIN-kod SE0006851507
 • OrderBook ID 411N
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) EMOTRA/SH
 • Kvotvärde 0.18 kr
 • Handelsstart 2015-02-23
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

Kontaktinformation

 • Adress Göteborgsvägen 88
  433 63 Sävedalen
 • Telefon
 • Webbadress