Kurser för Orezone (ORE)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Kommande rapporter

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

"Orezone AB är ett renodlat prospekteringsbolag med syfte att påvisa och kvantifiera mineraltillgångar inom ett antal områden i Sverige för vilka Bolaget anskaffat undersökningstillstånd."

 • VD Martin Liljestrand
 • Styrelseordförande Claes Lindqvist

Aktieinformation

 • Aktienamn Orezone
 • Kortnamn ORE
 • Antal aktier 178 787 208
 • ISIN-kod SE0006452546
 • OrderBook ID 4130
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) OREZONE/SH
 • Kvotvärde 0.02 kr
 • Handelsstart 2015-06-22
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

Kontaktinformation

 • Adress Södra Allégatan 13
  413 01 GÖTEBORG
 • Telefon 031-13 11 90
 • Webbadress