Kurser för Nanexa (NANEXA)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Kommande rapporter

Halvårsrapport

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

 • VD David Westberg
 • Styrelseordförande Hans Arwidsson

Aktieinformation

 • Aktienamn Nanexa
 • Kortnamn NANEXA
 • Antal aktier 11 437 581
 • ISIN-kod SE0007074166
 • OrderBook ID 4137
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) NANEXA/SH
 • Kvotvärde 0.13 kr
 • Handelsstart 2015-06-17
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

NANEXA-2018-04-26

Kontaktinformation