Kurser för Redwood Pharma (REDW)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Kommande rapporter

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

"Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag."

 • VD Martin Vidaeus
 • Styrelseordförande Gunnar Mattsson

Aktieinformation

 • Aktienamn Redwood Pharma
 • Kortnamn REDW
 • Antal aktier 12 199 358
 • ISIN-kod SE0008294789
 • OrderBook ID 4142
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) REDWOODPHA/SH
 • Kvotvärde 0.2 kr
 • Handelsstart 2016-06-15
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

Kontaktinformation

 • Adress Ringvägen 100E
  118 60 STOCKHOLM
 • Telefon +46 8 559 347 37
 • Webbadress