Kurser för Bosjö Fastigheter (BOSJO)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké

Om bolaget

"Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten."

 • VD Ulf Attebrant
 • Styrelseordförande Ragnar Boman

Aktieinformation

 • Aktienamn Bosjö Fastigheter
 • Kortnamn BOSJO
 • Antal aktier 2 220 000
 • ISIN-kod SE0008014534
 • OrderBook ID 4146
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) BOSJOFAST/SH
 • Likviditetsgarant Pareto Securities
 • Kvotvärde 1 kr
 • Handelsstart 2016-05-25
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

BOSJO- 2018-03-29

Kontaktinformation