Kurser för IA Industriarmatur (IAG)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Kommande rapporter

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

Industriarmatur erbjuder uppkopplade produkter som kommunicerar via mobilnätet och kan fjärrstyras liksom övervakas genom vårt egenutvecklade webbaserade system. Våra uppkopplade lösningar levereras framförallt till kunder inom energi- och miljösektorn och underlättar kontroll och styrning av svårtillgängliga processer, inom bl.a. fjärrvärmenät, eldistribution samt nivåmätning i silos och cisterner. Erbjudandet innebär en unik helhetslösning som bland annat automatgenererar larm vid behov samt dokumentation och protokoll med full spårbarhet. I vårt tjänsteerbjudande ingår också säker lagring av data i fem år, fjärruppdatering av mjukvara samt telefonsupport.

 • VD Jan-Eric Nilsson
 • Styrelseordförande Johan Rask

Aktieinformation

 • Aktienamn IA Industriarmatur
 • Kortnamn IAG
 • Antal aktier 3 522 000
 • ISIN-kod SE0011167535
 • OrderBook ID 4D9H
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) IAINDUSTRI/SH
 • Kvotvärde kr
 • Handelsstart 2018-06-11
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

Kontaktinformation