Share prices for Flowscape (FLOWS)

Price information

Orders

Deals

Video

Scheduled Reports

Half Year Report

Interim Report Q3

Year End Report

About company

"Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt."

 • CEO Peter Reigo
 • Chairm. of the Board Henrik Tjernberg

Instrument Information

 • Full Name Flowscape
 • Short Name FLOWS
 • No of shares 1417 487 955
 • ISIN code SE0005937117
 • OrderBookID 412E
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) FLOWSCAPE/SH
 • Par Value 0.025 kr
 • First Traded 02-08-2016
 • Type Share

Technical Analysis

Contact

 • Address Arne Beurlings Torg 9A
  164 40 KISTA
 • Phone +46 (0)70-942 46 87
 • Homepage