Bolagsutbildning

Utbildning för styrelse och ledande befattningshavare

Är du VD eller styrelseordförande i ett AktieTorgsnoterat bolag får du en kostnadsfri utbildning i de regler som gäller för noterade bolag samt exempel och goda råd om hur dessa regler ska tillämpas i praktiken. Vi tror att det är bra för bolaget om så många som möjligt har god kunskap om regelverket och erbjuder därför denna utbildning även till bolagets övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Vi har schemalagda utbildningar första tisdagen i varje månad. För bolag som är på väg att noteras erbjuder vi separata utbildningar. 

 

Datum för utbildningar 2018:

6 mars, kl 13.00 - 16.30

3 april, kl 13.00 - 16.30

8 maj 2018,  kl. 13.00 - 16.30

12 juni 2018, kl. 13.00 - 16.30

 

Vill du anmäla dig till ett av våra utbildningstillfällen? Kontakta oss gärna på telefon eller mail:

info@aktietorget.se

08-511 68 000