MiFID II

 

MiFID II införs den 3 januari 2018

Så påverkar EU-regleringen ditt noterade bolag och detta behöver du göra

Den 3 januari 2018 börjar nya regler för värdepappersmarknaden gälla i EU genom förordningen MiFIR och direktivet MiFID II. Det senare genomförs i bland annat Lagen om värdepappersmarknaden. Ni som noterade bolag har redan märkt av några av förändringarna – bland annat krav på LEI-kod – och vi skriver nu till er för att informera er om vissa av de förändringar som kommer att ske i handeln.

Varje enskilt handlat instrument behöver en kod

Som ett resultat av MiFID II måste AktieTorget rapportera referensdata till Finansinspektionen och ESMA för alla de instrument som är listade hos oss. Utöver den LEI-kod som ni har ansökt om och inkommit med tidigare under året, krävs ytterligare klassificeringskoder för varje enskilt instrument - de så kallade CFI- respektive FISN-koderna. Dessa bestäms av och kan hämtas från respektive lands värdepapperscentral (Euroclear). Eftersom referensdata är en förutsättning för att ta upp instrument till handel vill vi på AktieTorget att ni eller er rådgivare skickar in CFI- och FISN-koderna inför samtliga listningar (noteringar och företrädesemissioner) och vid namnbyten.

Det är viktigt att vi får relevanta koder i god tid innan företagshändelsen äger rum, dock senast tre handelsdagar före sista dag med rätt att erhålla rätter eller tre handelsdagar före att instrumentet tas upp till handel. 

Nya regler för bestämmande av tick-size

I samband med att MiFID II träder i kraft införs nya regler för så kallad tick-size, det vill säga de möjliga budsteg som är tillämpliga i olika orderböcker. Tidigare har endast pris beaktats vid bestämning av tick-size på AktieTorget men nu tas även hänsyn till likviditeten i varje enskild aktie. Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) och Finansinspektionen (FI) kommer att göra löpande bedömningar av likviditeten i varje instrument och publicera estimat utifrån vilka AktieTorget bestämmer vilken tick-size som ska tillämpas i respektive värdepapper.

Korta automatiska handelsstopp för att motverka marknadsmanipulation

Den 3 januari 2018 införs också s.k. Circuit Breakers och Pre Trade Controls på AktieTorget. Syftet är att minska volatiliteten och motverka marknadsmanipulation i de instrument som är upptagna till handel.

En Circuit Breaker aktiveras när en order avviker för mycket från senast betalda kurs (Dynamisk Circuit Breaker) eller referenspriset, vilken vanligen är dagens öppningspris (Statisk Circuit Breaker). När en Circuit Breaker aktiveras stoppas handeln tillfälligt och övergår i ett auktionsförfarande som pågår i 60-180 sek, varefter orderboken återgår till kontinuerlig handel.

Pre Trade Controls är en automatisk funktion som avvisar order som överstiger förbestämda volym- och priströsklar eller som är uppenbart felaktiga.

Manuella avslut och isbergsorder

Det har tidigare varit möjligt att vid handel på AktieTorget rapportera så kallade manuella avslut samt att lägga så kallade isbergsorder. Denna möjlighet kvarstår men genom MiFID II har nya volymkrav införts för rapportering av vissa manuella avslut samt för läggande av isbergsorder.

Nya regler för likviditetsgaranter

Från och med januari 2018 kommer AktieTorget att sätta minimivillkor för likviditetsgarantin, övervaka att likviditetsgaranterna sköter sina åtaganden samt visa på IR-sidorna vilka som använder likviditetsgarant. Det gör det enklare, tryggare och synligare för investerare att handla i bolag som använder likviditetsgarant.

Mer information om nivåer för Circuit Breakers och Pre Trade Controls, intervall för tick-size samt volymkrav vid manuella avslut respektive isbergsorder, framgår av AktieTorgets Market Model som finns tillgänglig här.  

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till info@aktietorget.se