Vägledning och service

Vi vet att det kan kännas krångligt och tidskrävande att som noterad behöva följa regelverk – men genom att leva upp till noteringskraven ger det ert bolag en kvalitetsstämpel och ni får ökat förtroende. Handeln bevakas ständigt av AktieTorgets marknadsövervakning för att kontrollera att de som handlar följer reglerna och att de noterade bolagen följer informationskraven. På så sätt ser vi till att det sker en tryggare handel på marknadsplatsen. Kravet på att bolaget ska följa regelverket – och även i övrigt agera på ett förtroendeskapande vis – medför att ett noterat bolag måste skapa en väl fungerande och effektiv organisation och goda interna rutiner. Vi vet att det är till stor nytta även i andra sammanhang. Dessutom har vi utformat vårt erbjudande för att underlätta alla dessa processer för er.

Vi hjälper er att förstå regelverket

Att vara noterad innebär att man måste följa vissa informationsregler så att marknaden kan tolka företaget på ett korrekt sätt. Det hjälper vi till med – och till skillnad från andra svenska marknadsplatser så ingår den supporten hos oss. Alla bolag på AktieTorget kan alltid kontakta vår informationsövervakning som är specialister på regelverket.Det kan gälla allt från bolagets information till marknaden till regler i aktiebolagslagen, vad som är god sed på aktiemarknaden i något avseende eller om mer principiella eller policybetonade frågor.

 Vi är dessutom alltid uppdaterade i regelverken och kan därför tolka förändringar i dem. Vi skickar löpande ut information om vad dessa förändringar innebär för våra noterade bolag i praktiken.

Förhandsgranskning av pressmeddelanden

Som noterat bolag är det viktigt att rätt information går ut vid rätt tidpunkt i rätt kanaler. AktieTorget är den enda marknadsplatsen som aktivt förhandsgranskar alla pressmeddelanden innan de går ut på marknaden. Detta sker för att säkerställa att bolaget uppfyller de informationskrav som ställs på noterade bolag. Förhandsgranskningen gör att vi kan vägleda och diskutera med bolagen proaktivt istället för att så ofta behöva reagera i efterhand. Med hjälp av våra regelverksexperter kontrollerar vi bolagens pressmeddelanden. Genom detta minskar risken för att bolagen släpper ofullständig, svårtolkad eller missvisande information. Syftet är att upprätthålla förtroendet för bolaget och investerarskyddet. 

Utbildning av bolagets ledande befattningshavare

Såväl inför noteringen som när bolaget är noterat håller AktieTorget en utbildning för bolaget i börsregelverket. Utbildningen hålls enskilt med varje bolag och är obligatorisk för bolagets VD och styrelseordförande. Övriga som vill delta är varmt välkomna.