Emissioner

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2018-05-28 – 2018-06-15 ahaWorld AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-05-25 – 2018-06-06 2018-07-06 Calmark Sweden AB Nyemission och notering Prospekt Teckningssedel Teaser
2018-05-18 – 2018-06-01 RhoVac AB Företrädesemission Memorandum
2018-05-16 – 2018-06-14 Litium AB Nyemission Memorandum
2018-05-16 – 2018-05-30 Panion Animal Health AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2018-05-14 – 2018-05-29 2018-06-14 Freetrailer Group A/S Nyemission och notering Teckningssedel svenska Tegningsblanket Teaser Noteringsmemorandum
2018-05-14 – 2018-05-25 2018-06-11 IA Industriarmatur Nyemission och notering Noteringsmemorandum Teckningssedel
2018-05-03 – 2018-05-18 Tourn International AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-05-02 – 2018-05-24 2018-06-20 Dicot AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-04-30 – 2018-05-16 Acosense AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2018-04-20 – 2018-05-05 Nanologica AB Företrädesemission Anmälningssedel utan teckningsrätt Folder Särskild anmälningssedel Prospekt 2018
2018-04-19 – 2018-05-08 SynAct Pharma AB Företrädesemission Memorandum Teaser Anmälningssedel utan teckningsrätt
2018-04-19 – 2018-05-04 PEPTONIC Medical AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel 2018
2018-04-13 – 2018-04-27 Sjöstrand Coffee Int AB Företrädesemission Memorandum Teaser Anmälningssedel
2018-04-12 – 2018-04-27 Invent Medic Sweden AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel