Emissioner

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2017-11-01 – 2017-11-22 Orasolv AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-31 – 2017-11-14 SealWacs AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-10-26 ESEN eSports AB Notering Noteringsmemorandum
2017-10-23 Logistri Fastighets AB Notering Memorandum
2017-10-23 – 2017-11-09 Dalsspira Mejeri AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-17 – 2017-10-31 European Institute of Science AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-16 – 2017-11-06 2017-11-22 Touchtech AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-10-09 – 2017-10-23 WntResearch AB Prospekt Prospekt Teaser Teckningssedel
2017-10-06 – 2017-10-20 Follicum AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-04 – 2017-10-18 Spago Nanomedical AB Företrädesemission Prospekt Teaser Teckningssedel
2017-10-04 – 2017-10-18 MedicPen AB Företrädesemission Prospekt Teaser Teckningssedel
2017-09-25 – 2017-10-09 Oboya Horticulture Industries AB Företrädesemission 1. Prospekt 2. Teaser 3. Teckningssedel
2017-09-21 – 2017-10-05 2017-10-27 BibbInstruments AB Noteringsmemorandum 1. Noteringsmemorandum 2. Teaser 3. Teckningssedel
2017-09-20 – 2017-10-09 Aptahem AB Prospekt 1. Prospekt 2. Teaser 3. Teckningssedel 4. Tilläggsprospekt
2017-09-13 – 2017-09-27 OptiFreeze AB Memorandum 1. Memorandum 2. Teaser 3. Anmälningssedel