Emissioner

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2018-07-16 – 2018-07-31 2018-08-17 Risk Intelligence A/S Noteringsmemorandum Noteringsmemorandum Teaser DK Teaser SE Teaser EN Teckningssedel DK Teckningssedel SE Teckningssedel EN Memorandum 2018 EN
2018-06-28 – 2018-07-17 Phase Holographic Imaging PHI AB Företrädesemission Prospekt Teaser Teckningssedel Tilläggsprospekt
2018-06-19 – 2018-07-03 Follicum AB Prospekt Prospekt Teaser Teckningssedel
2018-06-14 – 2018-06-28 Absolicon Solar Collector AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2018-06-05 – 2018-06-19 Amnode AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-06-04 – 2018-06-18 Zenergy AB Företrädesemission Prospekt Teaser Teckningssedel
2018-06-01 – 2018-06-19 European Institute of Science AB Företrädesemission Memorandum
2018-05-31 – 2018-05-25 Företrädesemission
2018-05-28 – 2018-06-15 ahaWorld AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-05-25 – 2018-06-06 2018-07-06 Calmark Sweden AB Nyemission och notering Prospekt Teckningssedel Teaser
2018-05-18 – 2018-06-01 RhoVac AB Företrädesemission Memorandum
2018-05-16 – 2018-06-14 Litium AB Nyemission Memorandum
2018-05-16 – 2018-05-30 Panion Animal Health AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2018-05-14 – 2018-05-29 2018-06-14 Freetrailer Group A/S Nyemission och notering Teckningssedel svenska Tegningsblanket Teaser Noteringsmemorandum
2018-05-14 – 2018-05-25 2018-06-11 IA Industriarmatur Nyemission och notering Noteringsmemorandum Teckningssedel