Noteringar

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2018-11-14 – 2018-12-04 2019-01-15 Industrial Solar Holding Europe AB Nyemission och notering Memorandum
2018-11-06 – 2018-11-19 2018-12-06 Beyond Frames Entertainment AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-10-31 – 2018-11-14 2018-12-07 NeoDynamics AB Notering Prospekt 2018 Prospectus Summary 2018 Teckningssedel 2018 Subscription form 2018 Teaser 2018 Teaser 2018 [Eng]
2018-10-15 – 2018-11-01 2018-11-19 Comintelli AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-10-09 – 2018-11-02 2018-11-27 PolarCool Noteringsmemorandum Noteringsmemorandum Teaser Teckningssedel
2018-10-04 – 2018-10-18 2018-11-08 Scandion Oncology Notering Subscription form 2018 Tegningsblanket (Danska) 2018 Teaser (Svenska) 2018 Teaser (English) 2018 Teaser (Danish) 2018 Teckningssedel 2018 Memorandum SWE Memorandum ENG
2018-09-24 – 2018-10-09 2018-10-26 STENOCARE A/S Notering och spridningsemission Memorandum svenska Memorandum english Teaser svenska Teaser danska Anmälningssedel svenska Anmälningssedel danska Subscription form engelska QA STENOCARE
2018-09-24 – 2018-10-16 2018-11-12 Jetty AB Notering och spridningsemission Teaser Teckningssedel Noteringsmemorandum
2018-09-19 – 2018-10-03 2018-10-25 Ziccum AB Notering Memorandum Teckningssedel
2018-09-13 – 2018-10-16 2018-11-07 Hoodin AB Nyemission och notering Memorandum Teckningssedel Teaser
2018-07-16 – 2018-07-31 2018-08-17 Risk Intelligence A/S Noteringsmemorandum Noteringsmemorandum Teaser DK Teaser SE Teaser EN Teckningssedel DK Teckningssedel SE Teckningssedel EN Memorandum 2018 EN
2018-05-25 – 2018-06-06 2018-07-06 Calmark Sweden AB Nyemission och notering Prospekt Teckningssedel Teaser
2018-05-14 – 2018-05-29 2018-06-14 Freetrailer Group A/S Nyemission och notering Teckningssedel svenska Tegningsblanket Teaser Noteringsmemorandum
2018-05-14 – 2018-05-25 2018-06-11 IA Industriarmatur Nyemission och notering Noteringsmemorandum Teckningssedel
2018-05-02 – 2018-05-24 2018-06-20 Dicot AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel