Noteringar

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2018-09-24 – 2018-10-09 2018-10-26 STENOCARE A/S Notering och spridningsemission Memorandum svenska Memorandum english
2018-09-19 – 2018-10-03 2018-10-25 Ziccum AB Notering Memorandum Teckningssedel
2018-09-13 – 2018-10-02 2018-10-22 Hoodin AB Noteringsmemorandum Memorandum Teckningssedel Teaser
2018-07-16 – 2018-07-31 2018-08-17 Risk Intelligence A/S Noteringsmemorandum Noteringsmemorandum Teaser DK Teaser SE Teaser EN Teckningssedel DK Teckningssedel SE Teckningssedel EN Memorandum 2018 EN
2018-05-25 – 2018-06-06 2018-07-06 Calmark Sweden AB Nyemission och notering Prospekt Teckningssedel Teaser
2018-05-14 – 2018-05-29 2018-06-14 Freetrailer Group A/S Nyemission och notering Teckningssedel svenska Tegningsblanket Teaser Noteringsmemorandum
2018-05-14 – 2018-05-25 2018-06-11 IA Industriarmatur Nyemission och notering Noteringsmemorandum Teckningssedel
2018-05-02 – 2018-05-24 2018-06-20 Dicot AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2018-04-11 – 2018-04-25 2018-05-24 Bodyflight Nyemission och notering Emissionsmemorandum 2018 Teaser Anmälningssedel
2018-01-30 Veteranpoolen Notering Memorandum
2018-01-29 Västsvensk Logistik Notering Noteringsmemorandum
2018-01-29 – 2018-02-09 2018-02-26 Smoltek Nanotech Nyemission och notering Memorandum Teckningssedel
2018-01-25 – 2018-02-08 2018-02-28 OptiMobile AB Nyemission och notering Teaser Memorandum Anmälningssedel
2017-12-07 – 2017-12-21 2018-01-09 CGit Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-11-27 – 2017-12-15 2018-01-03 Orgo Tech AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel