Noteringar

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2010-03-05 – 2010-04-02 2010-05-17 True Heading AB Nyemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2010-03-04 – 2010-04-14 2010-05-17 Nyemission Memorandum Teaser Anmälningssedel Analys
2010-02-23 – 2010-03-19 2010-04-27 Nyemission och listning Investeringsmemorandum Teaser Teckningssedel
2010-02-16 – 2010-03-02 2010-03-29 Listningsemission Teaser m. teckningssedel Memorandum Axier analys
2010-02-15 – 2010-04-16 2010-05-05 Nyemission och listning Emissionsmemorandum Teaser Teckningssedel Analys
2010-02-15 – 2010-03-18 2010-04-01 Nyemission och listning Memorandum Teaser Teckningssedel Tilläggsmemorandum Analys
2010-01-11 – 2010-01-29 2010-03-02 Nyemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2009-11-27 – 2009-12-11 2010-01-11 Anslutningsmemorandum Memorandum Teaser Teckningssedel
2009-11-09 – 2009-11-30 2009-12-21 Micropos Medical AB Nyemission Memorandum Teaser Teckningssedel Roadshow Analys från Axier
2009-10-30 – 2009-11-13 2009-12-14 Nyemission och listning Memorandum Teckningssedel utan företräde Teaser
2009-10-19 – 2009-11-23 2009-12-07 Företrädesemission Memorandum Teckningssedel Teaser
2009-10-14 – 2009-10-28 2009-11-27 Nyemission Ikonoskop memorandum Anmälningssedel Teaser
2009-10-05 – 2009-10-23 2009-11-24 SensoDetect AB Nyemission Memorandum Teaser Anmälningssedel
2009-09-02 – 2009-09-18 2009-10-23 Listning Memorandum Anmälningssedel Teaser
2009-06-03 – 2009-06-24 2009-08-10 Nyemission Memorandum Analys Redeye Teckningssedel Teaser