Noteringar

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2017-11-02 – 2017-11-16 2017-12-12 Colabitoil Sweden AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-10-26 ESEN eSports AB Notering Noteringsmemorandum
2017-10-23 Logistri Fastighets AB Notering Memorandum
2017-10-16 – 2017-11-06 2017-11-22 Touchtech AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-09-21 – 2017-10-05 2017-10-27 BibbInstruments AB Noteringsmemorandum 1. Noteringsmemorandum 2. Teaser 3. Teckningssedel
2017-09-11 – 2017-10-02 2017-10-13 WeAreQiiwi Interactive AB Nyemission och notering 1. Noteringsmemorandum 2. Teaser 3. Teckningssedel
2017-08-28 – 2017-09-13 2017-09-28 Inhalation Sciences Sweden AB Noteringsmemorandum 2. Teaser 1. Noteringsmemorandum 3. Teckningssedel
2017-08-28 – 2017-09-13 2017-09-28 Inhalation Sciences Sweden AB Noteringsmemorandum 1. Noteringsmemorandum 2. Teaser 3. Teckningssedel
2017-07-06 Panion Animal Health AB Noteringsmemorandum 2017
2017-06-08 – 2017-06-22 2017-07-13 OmniCar Holding AB Memorandum Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-05-31 – 2017-06-21 2017-07-24 Enrad AB Nyemission och notering Memorandum enrad_teaser_version04_web Anmälningssedel_Enrad Tillaggsmemorandum
2017-05-29 – 2017-05-05 2017-05-29 Ayima Group AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-05-29 – 2017-06-13 2017-06-28 iApotek Int AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Anm IAPOTEK
2017-05-24 – 2017-06-12 2017-07-13 NextCell Pharma AB Prospekt Tillaggsprospekt Prospekt Teaser Teckningssedel Tillaggsprospekt 2
2017-04-11 – 2017-04-27 2017-05-19 MobiPlus AB Noteringsmemorandum Noteringsmemorandum Teaser Anmälningssedel