Noteringar

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2018-04-11 – 2018-04-25 2018-05-24 Bodyflight Nyemission och notering Emissionsmemorandum 2018 Teaser Anmälningssedel
2018-01-30 Veteranpoolen Notering Memorandum
2018-01-29 Västsvensk Logistik Notering Noteringsmemorandum
2018-01-29 – 2018-02-09 2018-02-26 Smoltek Nanotech Nyemission och notering Memorandum Teckningssedel
2018-01-25 – 2018-02-08 2018-02-28 OptiMobile AB Nyemission och notering Teaser Memorandum Anmälningssedel
2017-12-07 – 2017-12-21 2018-01-09 CGit Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-11-27 – 2017-12-15 2018-01-03 Orgo Tech AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-11-22 – 2017-12-06 2017-12-21 24SevenOffice Scandinavia AB Nyemission och notering Prospekt, Erbjudandehandling 2017 Teckningssedel, 2017
2017-11-20 – 2017-12-05 2018-01-15 Infracom Group AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-11-13 – 2017-12-05 2018-01-04 ObsteCare AB Nyemission och notering Noteringsmemorandum Teckningssedel Teaser
2017-11-02 – 2017-11-16 2017-12-12 Colabitoil Sweden AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-10-26 ESEN eSports AB Notering Noteringsmemorandum
2017-10-23 Logistri Fastighets AB Notering Memorandum
2017-10-16 – 2017-11-06 2017-11-22 Touchtech AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-09-21 – 2017-10-05 2017-10-27 BibbInstruments AB Noteringsmemorandum 1. Noteringsmemorandum 2. Teaser 3. Teckningssedel