Noteringar

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2017-01-26 – 2017-02-09 2017-03-16 Initiator Pharma A/S Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2016-11-22 – 2016-12-06 2017-01-09 AcouSort AB Nyemission AcouSort - Memorandum Teaser Teckningssdel
2016-11-16 – 2016-12-01 2016-12-19 AppSpotr AB Nyemission Teaser Memorandum 2016 Teckningssedel
2016-10-17 – 2016-11-03 2016-12-09 Finepart Sweden AB Nyemission och notering Teaser Memorandum Anmälningssedel
2016-06-20 – 2016-07-08 2016-08-01 PEN Concept Group AB Nyemission och notering Teckningssedel Memorandum
2016-05-27 – 2016-06-10 2016-06-21 BrandBee Holding AB Nyemission och notering Teaser Memorandum Teckningssedel
2016-05-26 – 2016-06-30 2016-08-02 Flowscape Technology AB Prospekt Prospekt Anmälningssedel
2016-05-25 – 2016-06-08 2016-06-21 Nyemission och notering Teaser Memorandum Teckningssedel Tilläggsmemorandum
2016-05-24 – 2016-06-08 2016-07-11 SynAct Pharma AB Prospekt Prospekt Teaser Tilläggsprospekt SynAct Pharma Anmälningssedel
2016-05-16 – 2016-05-27 2016-06-15 Redwood Pharma AB Noteringsmemorandum Teaser Noteringsmemorandum Teckningssedel
2016-05-16 – 2016-06-01 2016-06-20 Shortcut Media AB Noteringsmemorandum Noteringsmemorandum Teaser Teckningssedel
2016-05-13 – 2016-05-31 2016-06-27 Provide IT Sweden AB Memorandum Teaser Memorandum Teckningssedel
2016-05-02 – 2016-05-16 2017-12-04 ahaWorld AB Teckningssedel Teckningssedel TO 1
2016-04-26 – 2016-05-19 2016-06-22 Cereno Scientific AB Memorandum Memorandum Teaser Teckningssedel
2016-04-06 – 2016-04-27 2016-05-31 Litium AB Prospekt Teaser Prospekt Teckningssedel