Hur man handlar

Aktier noterade på AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på övriga börser. Den som vill handla måste ha ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär. Handeln sker sedan via de kanaler som banken eller fondkommissionären erbjuder, t ex genom besök på bankkontor, via Internetbank eller telefonsamtal med mäklare. Kursinformation, dvs information om order och avslut, avseende aktierna på AktieTorget sprids via tidningar, SVT Text-tv, på Internet, genom banker och fondmäklare samt genom informationstjänstleverantörer som Cision, SIX, Thomson Reuters, Bloomberg och Millistream Market Data. Informationen finns även tillgänglig i på AktieTorgets hemsida.

AktieTorgets medlemslista

ABC ABG Sundal Collier AB MGF Mangold Fondkommission AB
AIV Aktieinvest FK AB MST Morgan Stanley & Co. International plc
AVA Avanza Bank AB NTF Net Fonds ASA
VON Bank Vontobel Europe AG NDS/NRD Nordea Bank AB (publ)
BNP BNP Paribas Arbitrage SNC  NON Nordnet Bank AB
CAR/CAD Carnegie Investment Bank AB PAS  Pareto Securities AS
CIT Citigroup Global Markets Deutschland AG SFK * Sedermera Fondkommission *
CBK Commerzbank AG SBN SkandiaBanken AB
DDB Danske Bank A/S ENS Skandinaviska Enskilda Banken AB
DNB DNB Bank ASA SGP Société Générale
EPB Erik Penser Bank AB SIF Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
SVG Exceed Capital Sverige AB SHB Svenska Handelsbanken AB
LFB Länsförsäkringar Bank AB  SWB  Swedbank AB
       
       
       
       

*Sedermera Fondkommission ingår i, och är en bifirma till, ATS Finans AB, som även driver AktieTorget. Sedermera får ingen annan information om bolagen på AktieTorget än övriga handelsdeltagare. ATS Finans AB har även i övrigt vidtagit åtgärder för att förhindra att någon kan drabbas negativt av de intressekonflikter som kan uppstå genom att Sedermera handlar på AktieTorget.