Statistik och rapporter

2017 var ett starkt år för noteringar och vi såg fler och större kapitalanskaffningar.

Statistik 2017

Statistik 2017.pdf

Marknadsövervakningens årsrapport

Årsrapport för AktieTorgets marknadsövervakning 2016.pdf