Besöksadress

Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr

Postadress

Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr 111 57 Stockholm

Telefon

08-511 68 000

Ledning

Peter Gönczi, vd

E-post: peter.gonczi@aktietorget.se

Christina Ploom, marknadsplatschef

Telefon: 08-511 68 018 E-post: christina.ploom@aktietorget.se

Markus Neuding, operativ chef ATS Finans AB

Telefon: 08-511 68 000 E-post: markus.neuding@aktietorget.se

Notering

Oskar Wollert, chef notering

Telefon: 08-511 68 008 E-post: notering@aktietorget.se

Martin Ek,

Telefon: 08-511 68 015 E-post: notering@aktietorget.se

David Uhrner,

Telefon: 08-511 68 010 E-post: notering@aktietorget.se

Marknadsövervakning

Christina Ploom, chef marknadsövervakning

Telefon: 08-511 68 018 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Carl-Henrik Nordberg, vice marknadsövervakningschef

Telefon: 08-511 68 077 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Informationsövervakning

Jennifer Jankevics, chef informationsövervakning

Telefon: 08-511 68 007 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Maria Wengler,

Telefon: 08-511 68 002 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Hannes Hermansson,

Telefon: 08-511 68 021 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Viktor Waxin,

Telefon: 08-511 68 012 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Anna Jansson,

Telefon: 08-511 68 014 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Ewelina Pettersson,

Telefon: 08-511 68 017 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Handelsövervakning

Camilla Falkler, chef handelsövervakning

Telefon: 08-511 68 006 E-post: info@aktietorget.se

Peter Björk,

Telefon: 08-511 68 009 E-post: info@aktietorget.se

Edward Klint,

Telefon: 08-511 68 080 E-post: info@aktietorget.se

Trine Walshe,

Telefon: 08-511 68 004 E-post: info@aktietorget.se

Administration

Jenny Sondal, ansvarig marknad- och kommunikation

Telefon: 08-511 68 027 E-post: jenny.sondal@aktietorget.se

Catrine Börjesson, kontorsansvarig

Telefon: 08-511 68 013 E-post: catrine.borjesson@aktietorget.se

Emma Dammhag, marknadsassistent

Telefon: 08-511 68 019 E-post: emma.dammhag@aktietorget.se

Ekonomi

Mikael Renck, ekonomichef

Telefon: 08-511 68 000 E-post: ekonomi@aktietorget.se

Danmark

Katrine Hoff, projektledare AktieTorget i Danmark

Telefon: 08- 511 68 022 E-post: katrine.hoff@aktietorget.se

Klagomål* finansiella tjänster

Markus Neuding,

Telefon: 08-511 68 000 E-post: markus.neuding@aktietorget.se

* Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje med AktieTorgets tjänster. AktieTorgets regelverk för hur klagomålsärenden ska hanteras följer Finansinspektionens föreskrifter. Klagomål ska framföras skriftligen, per brev eller e-post, till Markus Neuding. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. AktieTorget tar naturligtvis gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Vi svarar även gärna på frågor om vår verksamhet.