Handeln pågår - Vi kan för tillfället inte visa uppdaterad kursdata.

Handeln pågår framtill 17.30 och kurserna visas i realtid. Här visas kurserna och volymerna från Elasticia.

Filter

Aktuella kurser

Observationslistan

Observationslistan omfattar bolag som är föremål för speciella omständigheter, vilka placerare bör uppmärksamma. Exempel så sådana omständigheter är att bolaget genomgår eller planerar en genomgripande verksamhetsförändring eller att bolagets ekonomiska situation är mycket osäker.