Handeln är stängd

Handeln har avslutats för dagen

Aktuella kurser

Observationslistan

Observationslistan omfattar bolag som är föremål för speciella omständigheter, vilka placerare bör uppmärksamma. Exempel så sådana omständigheter är att bolaget genomgår eller planerar en genomgripande verksamhetsförändring eller att bolagets ekonomiska situation är mycket osäker.