Published: 04-09-18 09:35:00 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Camanio Care:

Hjälpmedelsbolaget Camanio Cares forskningsingenjör Ann-Louise Lindborg medverkar i ett internationellt forskningsprojekt där bland annat bolagets äthjälpmedel Bestic vidareutvecklas.

Projektet görs i samarbete med Karlstads universitet, Tokyo Institute of Technology, Waseda University och företaget Leave a Nest Co och syftar till att öka självständigheten för äldre med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Forskningsprojektet pågår fram till mars 2019.