Published: 18-04-18 10:06 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Camanio Care:

Hjälpmedelsbolaget Camanio Care meddelar att de kinesiska patentmyndigheterna har beviljat bolaget patent för äthjälpmedlet Bestic i Kina. Patentet som har beviljats är gällande i tio år och är bolagets huvudpatent för produkten Bestic. Bestic är ett äthjälpmedel som med hjälp av en sked lyfter maten från tallriken upp till munnen. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Med patentskyddet på plats nu även i Kina känner vi oss trygga med vår patentstrategi som handlar om att prioritera de marknader som har störst potential. Nu har vi möjlighet att svara upp mot det stora intresse som finns för Bestic på både den kinesiska och hela den asiatiska marknaden, säger Catharina Borgenstierna, vd i Camanio Care.