Published: 24-08-18 06:38 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Camanio Care:

Hjälpmedelsbolaget Camanio Care redovisar lägre nettoomsättning och ökar förlusten i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 1,2 miljoner kronor (2,3), en minskning med 48 procent mot föregående år. Övriga rörelseintäkter var 1,5 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-4,0). Resultatet före skatt var -4,8 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -4,8 miljoner kronor (-3,9). Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,33).

Kassa och bank var på 3,1 miljoner kronor per den 30 juni.

De totala intäkterna i andra kvartalet steg med 17 procent till 2,7 miljoner kronor (2,3).
Ökningen beror främst på forsknings- och utvecklingsprojektet MoveCare vilket påverkar övriga intäkter positivt.

"Camanio är på väg in i en ny fas, det märks tydligt. Välfärdsteknik står på agendan för många aktörer inom landsting och kommun och i Almedalen var alla övertygande om att tekniken nu är här. Genom förvärvet av Vital Integration bygger Camanio nu en stark digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda boenden", kommenterar vd Catharina Borgenstierna i delårsrapporten.


Camanio Care, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,2 2,3 -47,8%
Rörelseresultat -4,6 -4,0
Resultat före skatt -4,8 -4,0
Nettoresultat -4,8 -3,9
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,33