Press release Published: 01-12-18 11:22:00

Yield Life Science: Datum för offentliggörande av Yield Life Science bokslutskommuniké och årsredovisning ändras

Datum för offentliggörande av Yield Life Science bokslutskommuniké och årsredovisning ändras från den 9 februari till måndag den 5 februari.