Market Notices Published: 01-12-18 11:47:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 16/18 - Information om Camanio Care AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Camanio Care AB:s teckningsoptioner CARE TO1 är den 16 januari 2018.