Press release Published: 01-12-18 15:20:00

Oncology Venture Sweden AB: Offentliggörande av tilläggsprospekt

Härmed offentliggör Oncology Venture Sweden AB ("Oncology Venture") tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 8 januari 2018, vilket publicerades efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför företrädesemissionen med teckningstid 11 januari - 25 januari 2018. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets (www.oncologyventure.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.