Analyser

SvD Börsplus har åtagit sig att bevaka bolagen på AktieTorget och att i viss omfattning skriva analyser om bolagen. Ett antal av dessa analyser kommer finnas tillgängliga för samtliga SvDs prenumeranter och för besökare av SvD.se och AktieTorgets hemsida. En del av analyserna kommer att återpubliceras i pappersutgåvan av SvD.

För övriga gäller att analyser och liknande dokument endast läggs upp på begäran av bolaget. Vidare krävs att AktieTorget bedömer att analysen dels uppfyller rimliga krav på kvalitet och saklighet, dels innehåller tillfredställande information om de ev egna intressen eller intressekonflikter som analytikern/analysfirman har beträffande analysen.
Dessa krav infördes 2014-10-15 och AktieTorget kan inte garantera att analyser som lagts upp före det datumet uppfyller kraven ovan.

Rena rama grisfesten

Envirologic AB
Publicerad 2018-06-01
Skriven 2018-05-28
Analys utförd av SvD Börsplus