Pressmeddelande Publicerat: 2002-01-31 14:44:00

HUMAN CARE H C AB: Nyemission i Human Care

Human Care förvärvade Ahlbergs Rehab AB den 2 januari 2002. Förvärvet betalades med dels en riktad emission av 200 000 Human Care aktier till säljaren Ahlberg Rehab dels med ett kontantbelopp på 300.000 kr. De nya aktierna är nu registrerade hos PRV. Totala antalet aktier i Human Care uppgår nu till 2 200 000.

För ytterligare information kontakta vd Per Nilsson, tel. 0703-25 25 94 eller xxx www.humancare.se xxx

Human Care förvärvade Ahlbergs Rehab AB den 2 januari 2002. Förvärvet betalades med dels en riktad emission av 200 000 Human Care aktier till säljaren Ahlberg Rehab dels med ett kontantbelopp på 300.000 kr. De nya aktierna är nu registrerade hos PRV. Totala antalet aktier i Human Care uppgår nu till 2 200 000.

För ytterligare information kontakta vd Per Nilsson, tel. 0703-25 25 94 eller xxx www.humancare.se xxx