Publicerat: 2016-10-24 09:57 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control vänder till förlust i tredje kvartalet

Oden Control, som återfinns på Aktietorgets observationslista sedan drygt tre år, tappar intäkter och vänder till förlust i tredje kvartalet 2016.

Nettoomsättningen var 225.000 kronor (458.000). Orderstocken uppgick till noll kronor (10.000).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev -59.000 kronor (13.000) och efter avskrivningar -91.000 kronor (10.000). Resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till -91.000 kronor (8.000), motsvarande -0,02 kronor per aktie (0,00).

Likvida medel var 43.000 kronor (57.000) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev noll kronor (-3.000).

Det tredje kvartalet blev ett kvartal utan större händelser. Antalet levererade ställdon har minskat något, till följd av semesterperioden och färre projekt i Sverige. Omsättningen har sjunkit, vilket beror på att omsättningen numera baseras på tillverkningskommission jämfört med föregående år. Motiveringen är att det ska förenkla och effektivisera lagerhållning och fakturering mellan ASAB och Oden som arbetet tätt samman för att få ut ställdonen till slutkund.

"Ekonomin går åt rätt håll och är under kontroll. Förfrågningar, offerter och kontakter har ökat", skriver Oden Control om ekonomin och framtidsutsikterna i delårsrapporten.